Projektledare / OFP-handläggare till SQC

Location
Stockholm
Application Deadline
2017-08-24
Ref.-Nr.
GP-00057
Contract Type
Permanent

Är du intresserad av ett utvecklande och engagerande arbete med fokus på kvalitetssäkring av avancerad oförstörande provning inom kärnkraft – då är detta något för dig!
 
Vi erbjuder
Du kommer att genomföra kvalificeringsuppdrag och driva projekt åt våra kunder både inom Sverige och internationellt. Vår bas är att kvalificera system för oförstörande provning för svensk kärnkraft men vi driver i allt ökande omfattning även utvecklingsprojekt åt olika intressenter samt medverkar i olika forum och projekt för att alltid ligga i framkant kunskapsmässigt gällande oförstörande provning.
 
Som projektledare/OFP-handläggare får du möjlighet att genomföra kvalificering av avancerade provningssystem där arbetsmomenten omfattar granskning av teknisk dokumentation samt genomförande av praktiska demonstrationer av procedur, personal och utrustningar. Utrustningarna som används vid provningar på kärnkraftverk är avancerade fjärrstyrda robotar som provar olika delar av reaktorn till enklare manipulatorer för provning av rör. Provningstekniken, vilken ingår i kvalificeringarna, är oftast teknik i utvecklingens framkant. Kvalificeringsuppdragen genomför du själv eller tillsammans med andra OFP-handläggare mot ackrediterade provningslaboratorier som anlitats av kärnkraftverken.
 
I de uppdrag där du är projektledare, ansvarar du för att uppdraget genomförs enligt överenskommelsen med kunden avseende kvalitet, tidsplan, etc.Att arbeta som OFP-handläggare kräver särskild befogenhet där vi ger dig nödvändig utbildning och kompetensutveckling för att få rätt kompetens.
 
Som projektledare/OFP-handläggare behöver du följande kvalifikationer
• Vi ser gärna att du är högskoleingenjör eller civilingenjör, du kan även ha lång yrkeserfarenhet med motsvarande erfarenheter och kunskaper inom området.
• Du bör ha erfarenhet i minst två eller flera metoder för oförstörande provning och gärna certifierad till nivå 2 eller högre. Det är meriterande med erfarenhet av arbete på kärnkraftverk samt arbete med mekaniserad provning.
 
Arbetet kräver ansvarstagande och initiativkraft samt hög integritet och känsla för kvalitet. Du bör vara strukturerad och självgående, ha känsla för service samt god förmåga att uttrycka dig på engelska och svenska i tal och skrift.
 
Placeringsort är i första hand Täby. Arbete utanför hemorten förekommer, normalt en eller två veckor per tillfälle både inom och utom Sverige.
 
Frågor
Rekryterande chef Richard Sundberg, 08-699 89 41.
Kvalificeringsansvarig Per-Håkan Svahn 0340-647 192.
Rekryterare Johan Macdonald, 073-085 27 63.
 
Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV senast den 25 augusti via www.vattenfall.se/jobb
 
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
 
Vi ser fram emot din ansökan!
 
Vår organisation
SQC är ett oberoende företag inom Vattenfallkoncernen, vi är 12 medarbetare och har kontor i Täby och Väröbacka. Flertalet av våra medarbetare är specialister inom olika OFP-metoder.
SQC Swedish Qualification Centre AB erbjuder kvalitetssäkring och kvalificering av system för oförstörande provning av reaktortank med interna delar samt tillhörande rörsystem på kärnkraftverk. De provningsmetoder vi kvalificerar är ultraljud, virvelström, visuell teknik, penetrant, magnetpulver och röntgen. Vi anses vara ett av de världsledande företagen av kvalificeringar enligt ENIQ-metodiken. Våra kunder är till största del Ringhals AB, OKG Aktiebolag och Forsmarks Kraftgrupp AB men även andra uppdrag för intressenter såsom Strålsäkerhetsmyndigheten, SKB med flera förekommer.
Se även http://www.sqc.se

Last updated: 2017-08-01 13:45