Vattenfall w Polsce

Vattenfall w Polsce działa w dwóch obszarach: Trading oraz IT.

Vattenfall IT Services Poland Sp. z o.o. (VISP) działa w Gliwicach i Katowicach. W VISP pracuje ok. 100 osób, które świadczą usługi IT w obszarze aplikacji i infrastruktury dla klientów wewnątrz Grupy Vattenfall.

Kontakt:
Vattenfall IT Services Poland Sp. z o.o.
ul. Gruszczyńskiego 2-4
44-100 Gliwice
Telefon: +48 32 33 28 501
e-mail: visp@vattenfall.com

Biuro w Katowicach:
ul. Francuska 34
40-028 Katowice

 

Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o. (VET) z siedzibą w Warszawie, w ramach działalności origination, zajmuje się opracowywaniem i oferowaniem klientom niestandardowych strukturyzowanych produktów w oparciu o rynek gazu, energii elektrycznej, uprawnień do emisji oraz odnawialnych źródeł energii. VET prowadzi handel na giełdach i rynkach OTC w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji.

Kontakt:
Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Telefon: +48 22 530 16 00
e-mail: origination_cee@vattenfall.com

Last updated: 2016-08-25 09:55