Vattenfall w Polsce

Vattenfall w Polsce działa w dwóch obszarach: IT oraz Trading.

Vattenfall IT jest międzynarodową jednostką w ramach Grupy Vattenfall. Dostarcza usługi IT dla całej grupy Vattenfall. Kluczowe rynki to: Szwecja, Niemcy oraz Holandia.

W Polsce działa pod nazwą Vattenfall IT Services Poland Sp. z o.o., która wspiera kluczowe rynki w obszarze IT świadcząc usługi m.in. w zakresie utrzymywania i rozwoju aplikacji a także monitoringu i zarządzania infrastrukturą IT. VISP działa w Gliwicach i Katowicach i obecnie zatrudnia ok. 120 osób.

Kontakt:
Vattenfall IT Services Poland Sp. z o.o.
ul. Gruszczyńskiego 2-4
44-100 Gliwice 
Telefon: +48 32 33 28 501 
E-mail: visp@vattenfall.com

Biuro w Katowicach:
ul. Francuska 34 40-028 Katowice

 

 

Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o. (VET) z siedzibą w Warszawie, w ramach działalności origination, zajmuje się opracowywaniem i oferowaniem klientom niestandardowych strukturyzowanych produktów w oparciu o rynek gazu, energii elektrycznej, uprawnień do emisji oraz odnawialnych źródeł energii. VET prowadzi handel na giełdach i rynkach OTC w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji.

Kontakt:
Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa 
Telefon: +48 22 530 16 00
E-mail: origination_cee@vattenfall.com

Last updated: 2016-09-09 09:18