Affärsstrateg

Location
Stockholm (Solna)
Application Deadline
2016-12-23
Ref.-Nr.
DS-00182
Contract Type
Permanent

Vill du jobba i en viktig och utmanande roll som affärsstrateg?
Du arbetar i en grupp med specialister och utformar strategiska riktlinjer och driver komplexa frågeställningar som är strategiska för Eldistribution. I gruppen hanteras en rad övergripande frågor kring omvärldens och elmarknadens utveckling, regleringarnas förutsättningar, verksamhetens strategiska riktning, långsiktiga prissättningsfrågor, organisationsutredningar liksom mer operativa affärsfrågor. Du har en unik möjlighet att påverka utvecklingen av bolagets framtida utformning. Denna tjänst är placerad i Stockholm, Solna.
    
Ditt ansvar som Affärsstrateg
- Utifrån ett affärsmässigt perspektiv, och ofta i samarbete med verksamheten, identifiera, planera och/eller driva olika projekt inom verksamhetsutveckling av hög komplexitet och/eller stor finansiell betydelse
-Med en god förståelse för verksamhetens grunder genomföra avancerade tekniska, finansiella, affärs- och/eller verksamhetsstrategiska analyser
-Analysera utformningen av långsiktiga planer och strategier inom för bolaget strategiskt viktiga områden och ha en förståelse hur den framtida nätstrukturen och de finansiella förutsättningarna kommer att utvecklas
-Samverkan med övriga enheter inom bolaget, Vattenfall, olika myndigheter och branschkontakter.
    
Som Affärsstrateg behöver du följande kvalifikationer
Du är civilingenjör, företrädesvis inom elkraft, med många års erfarenhet av arbete i elnätsbolag eller liknande och med en god insikt i verksamhetens arbetsprocesser och affärslogik. Du har dokumenterad erfarenhet som specialist/expert/strateg eller haft en ledande position. Erfarenhet av projektledning kopplat till övergripande nätfrågor är ett plus. Du är affärsmässig och resultatinriktad. Ditt tänk är strategiskt och du har ett brett perspektiv på frågor. Din samarbets- och kommunikationsförmåga är god. Du söker dig självständigt med stöd av teamet fram till den information och specialistkunskap du behöver för att driva ditt arbete framåt. Vi värdesätter dina goda kontakter internt och externt. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska.
    
Vattenfall erbjuder dig
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med en bra gemenskap där alla ska känna sig inkluderade. På Eldistribution är vi öppna, delar med oss av våra kunskaper, insikter och idéer samt ställer upp för varandra. Hos oss finns det möjlighet att utvecklas, genom vår karriär- och utvecklingsmodell blir det tydligt för både chef och medarbetare vad nästa steg i karriären kan bli. Vi tror att genom ett positivt samarbetsklimat som inspirerar, utvecklar, inkluderar och ger energi får vi verksamheten att prestera och utvecklas bättre. Vi tror också att en bra balans mellan privatliv och arbetsliv är viktigt.
    
Mer information
Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev via länken nedan senast 23 december 2016. Vill du vara med och göra skillnad?
    
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Bo Olsson, 070-659 19 16. För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Maria Rabb, rekryterare, 070-7775546.
    
Fackliga representanter Eva Jirhem, Ledarna, Essi Ransed, Akademikerna, Anders Gustafsson, Unionen, Erik Wennström, SEKO. Du når dem alla via växeln, 08-739 50 00.
    
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
    
Vi ser fram emot din ansökan!
    
Vår organisation
Vattenfall Eldistribution AB är ett bolag inom Vattenfallkoncernens nordiska verksamhet. Vi är ett av Sveriges största elnätsföretag och levererar el till ungefär 850 000 privat- och företagskunder. Vårt elnät omfattar cirka 12 000 ledningsmil – ungefär tre varv runt jorden. Vi utvecklar och underhåller vårt elnät genom stora investeringar för en hög leveranssäkerhet och för att möta framtidens krav på ett modernt elnät. Vi är cirka 660 medarbetare som arbetar inom områden som teknik, ekonomi, marknad, IT, miljö med flera. Vi finns på tre orter – Trollhättan, Stockholm och Luleå.

Last updated: 2016-12-01 11:02