Chef för världsunik verksamhet - Slutförvar av kärnbränsle

Location
Forsmark
Application Deadline
2016-12-15
Ref.-Nr.
GE-00138
Contract Type
Permanent

Chef för världsunik verksamhet – Slutförvar för använt kärnbränsle

År 2009 valde Svensk Kärnbränslehantering, SKB, Forsmark som plats för slutförvaret för Sveriges använda kärnbränsle och i mars 2011 lämnades ansökningar till Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark och bygga ut SKB:s centrala mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamn med en inkapslingsanläggning.

Avdelning Kärnbränsles uppgift är att, med utgångspunkt i inlämnade ansökningar, ansvara för att systemet för slutförvaring av använt kärnbränsle (KBS-3-systemet) uppförs och driftsätts i enlighet med gällande krav och planer. Avdelning Kärnbränsle är en central del i SKB:s framtida verksamhet och kommer att vara ett unikt nationellt industriprojekt.

Under 2017 kommer SKB att få hela verksamheten för att slutförvara kärnbränsle (KBS-3-systemet) prövad i Mark- och Miljödomstolen. Huvudverksamheten inom KBS-3 systemet är slutförvaret av Sveriges använda  kärnbränsle och nu söker vi den chef som ska leda arbetet för att denna anläggning utvecklas, byggs och driftsätts i Forsmark.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Enhetschefen ingår i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till chefen  för avdelning Kärnbränsle. Enheten ska utifrån en långsiktig strategi agera som anläggningsägare och beställa projekt och utredningar som sammantaget gör att SKB följer huvudtidsplanen för KBS-3-systemet. I nuvarande fas genomför vi analyser med mål att nå optimal kravnivå där aspekter som säkerhet, teknisk utformning och ekonomi beaktas samtidigt som vi färdigställer en preliminär säkerhetsredovisning och förbereder för detaljprojektering. Uppdraget som enhetschef innebär bland annat:

• Personal- och verksamhetsansvar
• Kravställa vad nästkommande uppdrag och projektfaser ska genomföra
• Identifiera nödvändiga beslut och möjliggöra beslutsfattande
• Ta emot och godkänna projektresultat
• Ta en aktiv roll i förberedelser av företaget SKB inför byggstart av nya kärntekniska anläggningar

Kvalifikationer och personliga egenskaper

• Civilingenjör eller motsvarande teknisk utbildning på högskolenivå
• Erfarenhet från ledande roll i en byggherreorganisation
• Dokumenterad erfarenhet av att producera ekonomiska underlag och kalkyler samt att ifrågasätta gamla sanningar
• Dokumenterad erfarenhet av att genomföra förändringarbeten
• Kunskaper i engelska i tal och skrift på en nivå som möjliggör internationella kontakter

För att lyckas i rollen är du en van ledare som har drivit större projekt och/eller lett utveckling av större projekt ur ett ägarperspektiv. Du är en självgående person som har förmågan att skapa förtroende och leda i en förändringsmiljö. Vidare trivs du med att arbeta i en långsiktig verksamhet och du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. Du är kreativ och har en god analytisk förmåga, både ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv och genomför därigenom nödvändliga effektiviseringar. Du är en driven beslutsfattare och säkerställer att fattade beslut genomförs.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm eller Forsmark.

Tillträde sker enligt överenskommelse. Vid rekrytering förekommer drogtest och registerkontroll.

Körkort B är ett krav. SKB:s ledningssystem är på svenska varför även tillräckligt goda kunskaper i svenska språket är ett krav.

I våra rekryteringsprocesser samarbetar vi med Human Resources Services på Vattenfall.

För mer information om tjänsten, kontakta avdelningschef Martin Sjölund, 070-593 09 13.                        För mer information om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Åsa Lindwall,  070-304 33 66.

Fackliga företrädare är för Saco-SKB Marika Westman, 08-459 85 29, för Unionen Carina Gottfridsson, 0491-76 32 30 och för Ledarna Bo Johansson, 073-807 23 23.

SKB anser att etnisk och kulturell mångfald samt jämn könsfördelning bidrar till verksamhetens utveckling.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast den 15 december 2016 via länken nedan. Urval kommer att ske löpande under processen.

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har uppdraget att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö. I dag driver vi två anläggningar, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark och Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn. Vi planerar också att bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och har ansökt hos myndigheterna att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall för att kunna ta emot rivningsavfall från nedlagda svenska kärnkraftverk.

Last updated: 2016-11-21 09:02