Arbetsplatspraktik på Vattenfall/Workplace Internship at Vattenfall

Location
Flexible
Application Deadline
2018-12-30
Ref.-Nr.
HD-00124

 

Arbetsplatspraktik på Vattenfall/Workplace Internship at Vattenfall

ENG 
 
To offer workplace internships to newly arrived in Sweden Vattenfall is cooperating with Swedish Public Employment Service. 
 
Each Internship in Vattenfall is specific and internships can be available in different areas within Vattenfall depending on the need.
 
We receive spontanious Internship applications only via link below.
 
We contact candidates if we have an opening for Internship for a specific profile.
 
Please do not hesitate to contact us if you have any questions at all, 100klubben@vattenfall.com
 
About us

Vattenfall is a leading European energy company, that for more than 100 years has electrified industries, supplied energy to people's homes and modernised our way of living through innovation and cooperation. We now want to make fossil-free living possible within one generation. Therefore we are driving the transition to a more sustainable energy system through growth in renewable production and climate smart energy solutions for our customers. We employ approximately 20,000 people and have operations mainly in Sweden, Germany, the Netherlands, Denmark, the UK and Finland. Vattenfall is owned by the Swedish state.
 
 
SWE 
 
Vattenfall samarbetar med Arbetsförmedlingen i arbetet med att erbjuda arbetspraktik för nyanlända i Sverige.

Varje arbetspraktikplats är specifik och praktikplatser kan finnas inom flera olika områden inom Vattenfall.

Vi tar emot spontana ansökningar för arbetspraktik endast via länken nedan.

Vattenfall kontaktar de kandidater som blir kallade på intervju eller om vi behöver få in kompletterande uppgifter.

Vänligen tveka inte att höra av dig om du har några som helst frågor via mail:
100klubben@vattenfall.com

 
Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20 000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten.

Last updated: 2018-05-25 15:45