Examensarbete - Utvärdering av beräkningsprogrammet VIPRE-01

Location
Stockholm (Solna)
Application Deadline
2019-05-31
Ref.-Nr.
GL-00005

Utvärdering av beräkningsprogrammet VIPRE-01
 
Vattenfall Nuclear Fuel AB har som främsta uppgift att upphandla, dimensionera och leverera kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk. Företaget erbjuder också ingenjörsstöd i form av mjukvara och utredningar/analyser för säkert och ekonomiskt utnyttjande av bränsleelementen.
 
Ämnesområde: Säkerhetsanalys-Termohydraulik
 
Bakgrund: För kontroll av att lokalt effektuttag under normal drift och möjliga eller hypotetiska driftstörningar i en tryckvattenreaktor, inte riskerar att överskrida kritiskt värmeflöde som kan föranleda överhettning, så beräknas parametern DNBR (Departure from Nucleate Boiling Ratio) med ett termohydrauliskt delkanalprogram. Under 2019 har VNF köpt tillgång till delkanalprogrammet VIPRE-01, för utvärdering om det är lämpligt för att ersätta befintligt liknande program COBRA 3C. Utvärderingen föreslås genomföras som ett examensarbete.
 
Examensarbetet omfattar:
  • Studier för att förstå och beskriva hur VIPRE-01 fungerar och används.
  • Testkörning av VIPRE-01 och dess grundläggande funktionaliteter.
  • Test/utvärdering av att använda VIPRE-01 med resp. utan explicit modellering av nukleär effekt och värmeledning genom bränslestavarna.
  • Test/utvärdering av att länka in och använda externa korrelationer för kritiskt värmeflöde i VIPRE-01.
  • Benchmark mot befintligt delkanalprogram COBRA 3C.
  • Test/utvärdering av att köra VIPRE-01 genom härdsimulatorn SIMULATE-5.
  • Test/utvärdering av att köra VIPRE-01 under ett transient förlopp med variabel axiell och radiell effektfördelning, t.ex. från härdkinetiksimulatorn SIMULATE-3K.
  • Dokumentation av utförande, resultat och slutsatser från samtliga moment.
  • Mål/Syfte – Målet är att utvärderingen lämnar en tekniskt väl underbyggd och tydlig rekommendation om, och i så fall hur, VIPRE-01 ska användas fortsatt på VNF.
  • Utbildning – Civilingenjörsprogram, gärna med inriktning mot energi/kärnkraftsteknik Vi tror att en lämplig kandidat är analytiskt lagd och har ett intresse av beräkningar/analyser och att förstå komplexa tekniska samband.
 
Omfattning - 30hp
 
Genomförande – Examensarbetet genomförs på Vattenfalls huvudkontor i Solna/Arenastaden under 2019. Arbetet genomförs med en handledare på plats och ger möjlighet till såväl eget analytiskt arbete som samarbete med kollegor inom olika expertområden såsom termohydraulik, reaktorfysik och mjukvaruutveckling.
 
Ansökan - Vid intresse bifogas CV, personligt brev, samt utdrag av betyg till ansökan. Ansök via vår hemsida.
 
Datum - Sista datum för ansökan är 2019-05-31. Rekrytering kan dock ske tidigare om lämplig kandidat påträffas.
Vid frågor om examensarbetet är du välkommen att kontakta Petter Gabrielsson, 08-739 50 00.
 
 
 
 
"Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning".

Last updated: 2019-01-24 15:45