Examensarbete – Analys av bortfall av kylning i bränslebassänger, Ringhals Kärnkraftverk

Location
Ringhals
Application Deadline
2018-11-30
Ref.-Nr.
GN-00759

Examensarbete – Analys av bortfall av kylning i bränslebassänger, Ringhals Kärnkraftverk
 
Ringhals AB ingår i Vattenfallkoncernen och är Nordens största kraftverk. De fyra kärnkraftreaktorerna står för en femtedel av Sveriges elproduktion. Det motsvarar elbehovet under ett år för sex städer av Göteborgs storlek. Nu söker vi dig som vill skriva ditt examensarbete hos oss, på gruppen Process- och termodynamik inom Ringhals Teknikavdelning!

Uppdraget: Analys av bortfall av kylning i bränslebassänger.
 
I bränslebassängerna förvaras kärnbränslet från reaktorhärden tillfälligt under revision samt det färdiganvända kärnbränslet fram till att det transporteras bort från anläggningsplatsen. Bränslet genererar en hel del effekt varför dessa bassänger normalt kyls via ett slutet kylsystem. Om detta kylssystem skulle stoppa kommer temperaturen på vattnet att öka och om bassängerna innehåller tillräckligt mycket resteffekt kan vattnet börja koka. Det vatten som kokar bort behöver då ersättas till dess att kylsystemet åter är i drift. Tidsförloppet för denna händelse har i dagsläget uppskattats på ett konservativt sätt, varför en mer verklighetsnära analys skulle ge en bättre uppfattning av hur snabbt händelseförloppet verkligen skulle vara.
Analysen innebär att värmeövergång från bassänger till övrig byggnad via värmeledning till betong och avdunstning till luft kommer modelleras.
Mål och syfte med examensarbetet är att få en verklighetsnära uppfattning gällande tidsförlopp vid bortfall av kylning i våra bränslebassänger.
I examensarbetet ingår en teoretisk del där alla viktiga fenomen för värmeöverföring i bränslebassängerna identifieras. Därefter ska modelleringen av dessa fenomen via fysikaliska ekvationer, korrelationer, osv. bestämmas. Baserat på detta ska mest lämpliga beräkningsverktyg väljas (typ CFD, multifysik kod, etc.).
Geometri och volymfördelning tas fram i utvalt beräkningsverktyg och förloppet som beskrivs ovan simuleras.
Huvuddelen av examensarbetet ska genomföras på Ringhals AB med hjälp av lärosätet för den teoretiska delen.
 
Om dig
Du är i slutet av din civilingenjörsutbildning inom maskinteknik, teknisk fysik eller motsvarande och ska påbörja ditt 30hp examensarbete.
Antal deltagare: 1 – 2 personer. Omfattning: 30hp (20 veckor).

Ansökan
Vid intresse bifogas CV, personligt brev, samt utdrag av betyg till ansökan. Skicka in din ansökan via mail till Pascal.Veber@vattenfall.com, skriv ”Ansökan till exjobb Analys av bortfall av kylning i bränslebassänger” i ämnesraden.
 
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Denna tjänst är säkerhetsklassad, därmed kommer säkerhetsprövning genomföras innan uppdraget påbörjas, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
 
 
Sista datum för ansökan är 2018-11-30.
 
Vid frågor om examensarbetet är du välkommen att kontakta Pascal Veber, 0724534245 eller Jonas Olandersson, 0705938458.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss.
 
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Välkommen med din ansökan!

Last updated: 2018-11-02 15:45