Examensarbete: Förutsättningar för att ersätta information från årliga visuella inspektioner med information från analyserad sensordata

Location
Luleå
Application Deadline
2018-05-30
Ref.-Nr.
YR-00050
Contract Type
Temporary

Sedan en tid tillbaka lagras data från sensorerna i Vattenfalls vattenkraftsanläggningar i OSIsofts PI-system. Detta medför möjligheter till att erhålla bättre kännedom aggregatets och komponenters tillstånd och underhållsbehov. I dagsläget utförs schemalagda årliga stopp för inspektion och kontroll av komponenters funktion. Utöver dessa årliga inspektioner utförs även periodiskt och tillståndsbaserat underhåll på vattenkraftaggregaten.
 
Detta examensarbete kommer att behandla de årliga inspektionerna och syftet med detta examensarbete är att utreda förutsättningarna för att ersätta information från årliga inspektioner med analys av information från sensordata i PI. Utifrån de inspektionspunkter som utförs vid årliga stopp behöver det identifieras vilka inspektioner som går att ersätta med information i PI. För de inspektionspunkter som i dagsläget ej går att ersätta med information i PI bör det utredas vilken typ av information/sensor som krävs för att tillståndsbedömningen ska gå att utföra i PI. Examensarbetet innefattar även att konstruera IoT-lösningar för utvalda inspektionspunkter där information saknas i PI.
 
Målet med examensarbetet är att Vattenfall Vattenkraft ska få en tydlig bild över vad som saknas för att ersätta årliga inspektioner med analys av sensordata i PI. För de inspektionspunkter som i dagsläget ej är möjliga att bestämma status på utifrån PI ska det framgå vilka kompletteringar som krävs för att kunna bestämma status utifrån analys i PI. I framtiden kommer flertalet komponenter innehålla IoT-lösningar som meddelar komponentens status och utifrån detta vore det önskvärt att funktionen hos en tillämpad IoT-lösning testades inom detta examensarbete.
 
Examensarbete är på mastersnivå och omfattar 30 högskolepoäng. Sökande bör vara i slutfasen av en civilingenjörsutbildning inriktad mot underhållsteknik.
 
Ansökan skall innehålla
- Följebrev med motivering varför Du söker detta examensarbete.
- CV med kompletta kontaktuppgifter
 
Startdatum för examensarbetet är under eller efter sommaren 2018 med placering i Luleå.
 
Sista ansökningsdagen är 2018-05-30. Ansökan görs direkt på Vattenfalls hemsida under "Jobba hos oss".
 
För mer information är du välkommen att kontakta Mattias Nässelqvist, Vattenfall R&D, 072-562 36 80
 
Om oss
Energi är vårt bidrag till människors livskvalitet – varje dag. Med 20 000 medarbetare erbjuder Vattenfall ett brett utbud av tjänster inom el och värme till miljoner kunder i norra Europa. För våra kommande utmaningar behöver vi människor som helhjärtat engagerar sig för våra kunder och för en hållbar samhällsutveckling – människor som du.
 
Vattenfalls R&D är Vattenfalls forsknings- och utvecklingscentrum. Verksamheten spänner över många kraftslag, vattenkraft, vindkraft och kärnkraft samt fjärrvärme är alla representerade men på R&D spänner vi också bågen högre och tittar längre in i framtiden.
 

Last updated: 2018-04-11 15:45