Examensjobb - Analys av tryckmätningar i Kaplanturbiner

Location
Stockholm
Application Deadline
2018-10-30
Ref.-Nr.
YR-00063

Vattenkraft står för omkring 30 procent av Vattenfalls totala elproduktion och det är det viktigaste förnybara energislaget såväl inom Vattenfalls produktion som i det europeiska energisystemet. För att säkerställa tillgången till flexibel produktion och reglerkraft är det viktigt med god kännedom om hur olika driftlägen belastar våra vattenkraftaggregat. Uppgiften i detta examensarbete är att analysera och utvärdera tryckmätningar i Kaplanturbiner.
 
Kort beskrivning av examensarbetet
I risksituationer måste vattenflödet genom en vattenturbin kunna strypas på kort tid, vilket ger upphov till stora och snabba tryckvariationer i vattnet före och efter turbinen. Mätningar av sådana tryck är ofta svåra att tolka, samtidigt som resultatet av tolkningen kan få stora ekonomiska konsekvenser. Befintliga kriterier för tolkning/analys är ganska grova och ofta behöver man studera mer subtila egenskaper hos mätdata, eller väga in mätningar av andra parametrar, för att avgöra om ett resultat är alarmerande. Dessutom kan detaljer i mätdatabehandlingen (som tex. val av filterparametrar) ha stor inverkan på resultatet.
 
Utgående från två tidigare exjobb (Lejdstrand 2009, Hillgren 2011) ska det föreslagna projektet analysera nyare mätningar från några Kaplanturbiner och studera hur mätdatabehandling och analys påverkar resultat och tolkning. Examensarbete är på mastersnivå och omfattar 30 högskolepoäng. Sökande bör vara i slutfasen av en civilingenjörsutbildning inriktad mot strömningsmekanik.
 
Ansökan skall innehålla:
  • Följebrev med motivering varför Du söker detta examensarbete.
  • CV med kompletta kontaktuppgifter.
 
Övrig information
Examensarbetet skall påbörjas under första kvartalet 2019 med placering i Solna eller Älvkarleby.
Sista ansökningsdagen är 2018-10-30. Ansökan görs direkt på Vattenfalls hemsida under "Jobba hos oss".
För mer information är du välkommen att kontakta Pontus Jonsson, Vattenfall R&D, 070-221 97 61.
 
Om oss
Energi är vårt bidrag till människors livskvalitet varje dag. Med 20 000 medarbetare erbjuder Vattenfall ett brett utbud av tjänster inom el och värme till miljoner kunder i norra Europa. För våra kommande utmaningar behöver vi människor som helhjärtat engagerar sig för våra kunder och för en hållbar samhällsutveckling, d.v.s. människor som du.
Vattenfalls R&D är Vattenfalls forsknings- och utvecklingscentrum. Verksamheten spänner över många kraftslag. Vattenkraft, vindkraft och kärnkraft samt fjärrvärme är alla representerade men på R&D spänner vi också bågen högre och tittar längre in i framtiden.

Last updated: 2018-10-05 23:45