Lantmätare & samhällsplanerare - Vattenfall Services

Location
Båberg, Flexible, Jordbro, Luleå, Stockholm (Solna)
Application Deadline
2018-03-31
Ref.-Nr.
GS-00577
Contract Type
Permanent

Vattenfall Services företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation.

Avdelning Miljö och Tillstånd arbetar med fastighets- och miljöfrågor kopplade till ny- och ombyggnation av elnät och tillhörande stationer i Sverige. Vi söker nu fler kollegor som tycker det vore spännande och utvecklande att arbeta i vår konsultverksamhet där vi möter många olika kunder. Vi arbetar med uppdrag över hela Sverige och har medarbetare i Luleå, Solna, Motala och Båberg.

Din roll som lantmätare eller samhällsplanerare
Arbetet innebär att du bidrar med din specialistkompetens främst inom fastighets- och miljörätt och fysisk planering. Du kommer framförallt att:
  • Upprätta avtal och tillståndsansökningar
  • Ansvara för samråd med myndigheter och kommuner
  • Samarbeta med entreprenörer och nätägare i frågor som rör ny- och ombyggnation av elnät och tillhörande stationer
  • Arbeta med markvärdering vid olika typer av intrång.
 
 
Du och hela avdelningen ansvarar även för att hålla goda kontakter med myndigheter och juridiska instanser. Arbetet vi gör kräver struktur, gott omdöme och att vi handlar i enlighet med mål och riktlinjer. Resor ingår som en naturlig del i tjänsten.

Dina kvalifikationer som lantmätare eller samhällsplanerare
Du har lägst kandidat- eller högskoleingenjörsexamen inom samhällsplanering, lantmätarutbildning alternativt en fastighetsrättslig utbildning. Det är meriterande om du dessutom har några års arbetslivserfarenhet, gärna av arbete med ledningsrätter, tillstånd, bygglov och/eller avtalshantering.
Du trivs med teamwork, men är också van vid att arbeta på egen hand som sakkunnig där du har utvecklat din förmåga att nå fram till korrekta avvägningar och prioriteringar under arbetets gång.
Det är viktigt att du kan driva processer från start till mål med hög kvalitet och i nära kontakt med dina kunder. Du är tydlig i tal och skrift, både vad gäller svenska och engelska. God datorvana är ett måste.
 
Frågor
Rekryterande chef, Frida Abrahamsson, tfn 072-2093559
Rekryterare, Milla Andersson, tfn 070-2689753.

Fackliga representanter
Anders Sundqvist Unionen, Torbjörn Mårtensson SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Anders Landqvist (Nyköping) Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

Känns detta som ett jobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan!

Vattenfall Services är ett av Sveriges ledande företag inom underhåll och byggnation av el- och energianläggningar. Vi utför även drift och underhåll av kraftanläggningar för el- och värmeproduktion, genomför underhållsarbete åt industrikunder och erbjuder tjänster inom belysning, energieffektivisering och mätning. Våra drygt 1 600 medarbetare finns på ett 90-tal orter i Sverige. Bland våra kunder finns nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. Läs mer på www.vattenfallservices.se

Följ oss gärna!
Linkedin – Vattenfall Services Nordic AB
Instagram – vattenfallservices

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll och säkerhetsintervju i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.

Last updated: 2018-03-05 11:45