Miljöspecialist - Vattenfall Services

Location
Båberg, Flexible, Luleå, Motala, Stockholm (Solna), Umeå
Application Deadline
2018-11-15
Ref.-Nr.
GS-00714
Contract Type
Permanent

Vill du vara med och utveckla ett Vattenfall Services som växer? Avdelning Miljö och Tillstånd arbetar med fastighets- och miljöfrågor kopplade till ny- och ombyggnation av elnät och energianläggningar. Vi söker nu en till kollega som tycker det vore spännande och utvecklande att arbeta i vår konsultverksamhet där vi möter många olika kunder. Vi åtar oss uppdrag över hela Sverige och har medarbetare i Luleå, Umeå, Solna, Motala och Båberg. Tjänsten har flexibel placering vid någon av dessa etableringar.
 
Din roll
Arbetet innebär att du bidrar med din kompetens vid:
 
Framtagande av koncessionsansökningar och MKB för ledningsprojekt
Samråd med kommuner, myndigheter och markägare
Fältbesök
Framtagande av skriftliga rapporter inkl. kartmaterial
Kontakter med entreprenörer
Rådgivning och utbildning
Arbetet vi gör kräver struktur, gott omdöme och att vi handlar i enlighet med mål och riktlinjer. Alla medarbetare har också en viktig roll i kontakten med våra kunder och kommer också arbeta med att hitta nya affärsmöjligheter och uppdrag. Resor ingår som en naturlig del i arbetet.
 
Dina kvalifikationer
För att bli framgångsrik i rollen har du minst kandidatexamen inom natur- och/eller miljövetenskap eller motsvarande. Du behöver även vara väl förtrogen med miljöbalkens utformning och innehåll.
 
Du har minst 3-5 års erfarenhet av relevanta uppdrag inom miljö och tillståndsfrågor kopplade till byggande av infrastruktur. Kunskap inom fastighetsrätt och GIS är ett krav.
Du är drivande, initiativtagande och har en vilja att utveckla och sälja tjänster inom miljö.Du har lätt för att bygga relationer med kollegor och kunder. Ditt arbetssätt är strukturerat och du har ett gott ordningssinne. Du har även utmärkt förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser fram emot din ansökan med CV och personligt brev senast den 16 november.
 
Frågor
Rekryterande chef Anna Bengtsson tel. 010-473 01 16
Rekryterare Anneli Jarlsheim, tel 072-585 28 76
 
Fackliga representanter
Anders Sundqvist Unionen
Joel Hersan SEKO
Torbjörn Blom Akademikerna
Anders Landqvist (Nyköping) Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
 
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.
 
Vattenfall Services är ett av Sveriges ledande företag inom underhåll och byggnation av el- och energianläggningar. Vi utför även drift och underhåll av kraftanläggningar för el- och värmeproduktion, genomför underhållsarbete åt industrikunder och erbjuder tjänster inom bl.a. belysning, teknisk konsultation, energieffektivisering och mätning. Våra drygt 1 600 medarbetare finns på ett 90-tal orter i Sverige. Bland våra kunder finns nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. Läs mer på www.vattenfallservices.se
 
Vår företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation.
 
Följ oss gärna!
Linkedin – Vattenfall Services Nordic AB
Instagram – vattenfallservices
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll och säkerhetsintervju i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.

Last updated: 2018-10-23 01:45