MKB-konsult & miljöspecialist - Vattenfall Services

Location
Flexible
Application Deadline
2017-05-28
Ref.-Nr.
GS-00350
Contract Type
Permanent

Vattenfall Services företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation.

Din roll som MKB-konsult eller miljöspecialist
Vi förstärker vår organisation och söker nu fler kollegor som vill vara med i vår fortsatta utveckling av konsultverksamheten där vi arbetar med miljökonsekvensbeskrivningar och miljöfrågor.

Du kommer att arbeta inom ett affärsområde i stark tillväxt; Konsulttjänster och ingå i vår avdelning Miljö och Tillstånd. Vi arbetar med fastighets- och miljöfrågor kopplade till ny- och ombyggnation av elnät och tillhörande stationer i Sverige.

Arbetsuppgifter som ingår är till exempel:
>> Ta fram och ansvara för miljökonsekvensbeskrivningar samt koncessionsansökningar för ledningsprojekt
>> Samråd med myndigheter och markägare
>> Framtagande av skriftliga rapporter som innehåller en del kartmaterial
>> Skapa miljöplaner vid olika typer av projekt
>> Driva och delta i miljöutredningar.

Som miljöspecialist deltar du i olika projekt och är då ett operativt miljöstöd för bland annat framtagning av planer inom områden kvalitet, arbetsmiljö och miljö.

Alla medarbetare har också en viktig roll i kontakten med våra kunder och kommer också arbeta med att hitta nya affärsmöjligheter och uppdrag. Resor ingår som en naturlig del i arbetet.

Placeringsorter
Tjänsterna har flexibel placering vid någon annan av avdelningens nuvarande etableringar i Luleå, Uppsala, Solna och Båberg. Men vi vill gärna etablera oss på fler orter! Så vi välkomnar sökande från orter som till exempel Malmö, Växjö, Göteborg och Kalmar.

Vänta inte med att skicka in din ansökan, urval och intervjuer sker löpande!

Dina kvalifikationer som MKB-konsult eller miljöspecialist
Du har minst kandidatexamen inom natur- och/eller miljövetenskap eller motsvarande. Du behöver även vara väl förtrogen med miljöbalkens utformning och innehåll. Kunskaper inom fastighetsrätt och GIS är meriterande.

Vi söker dig med minst fem års erfarenhet av relevanta uppdrag inom MKB kopplade till byggande av infrastruktur såsom väg, järnväg och/eller kraftledningar med systemspänning på minst 130 kV. Vi ser gärna att du i din ansökan bifogar något arbetsprov/exempel på en MKB du har medverkat i.

Som miljöspecialist har du tidigare erfarenheter av operativt arbete med framtagande av miljöplaner i entreprenadprojekt.

Du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och du vill utvecklas tillsammans med oss. Du har lätt för att bygga relationer med kollegor och kunder. Ditt arbetssätt är strukturerat och du har ett gott ordningssinne. Du har även utmärkt förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.

Frågor
Rekryterande chef, Anna Bengtsson, tfn 072-24 783 53
Rekryterare, Ingela Skoog, tfn 0722-212 796.

Fackliga representanter
Anders Sundqvist Unionen, Torbjörn Mårtensson SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Anders Eriksson (Nyköping) Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

Känns detta som ett jobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan!

Vattenfall Services är ett av Sveriges ledande företag inom underhåll och byggnation av el- och energianläggningar. Vi utför även drift och underhåll av kraftanläggningar för el- och värmeproduktion, genomför underhållsarbete åt industrikunder och erbjuder tjänster inom belysning, energieffektivisering och mätning. Våra drygt 1 600 medarbetare finns på ett 90-tal orter i Sverige. Bland våra kunder finns nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. Läs mer på www.vattenfallservices.se

Följ oss gärna!
Linkedin – Vattenfall Services Nordic AB
Instagram – vattenfallservices


Last updated: 2017-04-24 02:45