Projektcontroller - Vattenfall Services

Location
Jordbro, Stockholm (Solna)
Application Deadline
2017-05-25
Ref.-Nr.
GS-00346
Contract Type
Permanent

Vattenfall Services företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation.

Vi är ett av Sveriges ledande entreprenadföretag inom underhåll och byggnation av el- och energianläggningar. Våra kunder finns inom energi och eldistribution, industri, infrastruktur-, fastighets- och entreprenadbolag.

Inom segment Projekt fokuserar vi på större re-investerings/investeringsprojekt för eldistribution. Vi bygger om stationer, ställverk och förnyar Sveriges elnät. Nu söker vi en projektcontroller till Solna, alternativt Jordbro!.

Din roll som projektcontroller
Du kommer att arbeta inom segment Projekt där vi idag är cirka 200 medarbetare i Sverige. Inom segmentet arbetar tekniker, beredare, projektledare och 10 chefer. Vår ambition är att växa kraftigt både när det gäller affärer och antal medarbetare under de närmaste åren.

Som projektcontroller kommer du att vara ett stöd för verksamhetens chefer och projektledare och ingå i ledningsgruppen. Exempel på ansvar och uppgifter:

>> Arbeta löpande med uppföljning, rapportering och projektekonomiska frågor
>> Arbeta med prognoser, budget, bokslut och analys av projektverksamheten
>> Både stötta och utmana verksamhetens chefer och projektledare
>> Ständiga förbättringar – utveckla effektiva arbetssätt som bidrar till verksamheten.

Dina kvalifikationer som projektcontroller
Du har en eftergymnasial ekonomisk utbildning med inriktning företagsekonomi eller motsvarande erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdiga. Utöver det har du:

>> Erfarenhet av projektekonomiskt arbete, rapportering, uppföljning, utredningar och analyser
>> God datorvana samt erfarenhet av att arbeta med rapportverktyg (t.ex. Excel, QlikView) och ekonomisystem (gärna SAP)
>> Goda svenska- och engelskakunskaper (tal och skrift)
>> Ett teknikintresse, gärna kopplat till energibranschen
>> Körkort (resor i tjänsten är ett återkommande inslag).

Du trivs med att arbeta både i team och på egen hand utifrån vad uppgiften kräver, du kan också agera sakkunnig inom ditt kompetensområde när det behövs. Vi ser gärna att du har erfarenhet av en roll där du utvecklat din pedagogiska förmåga och att du är van vid att arbeta med kollegor som finns på flertalet orter.

Frågor
Segmentschef Conny Levin, tfn 070-609 91 63
Frågor om din ansökan Ingela Skoog, tfn 0722-212 796.

Fackliga kontaktpersoner
Marie Gelin Unionen, Johan Larsson (Hallsberg) SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Anders Eriksson (Nyköping) Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

Känns detta som ett jobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan!

Vattenfall Services är ett av Sveriges ledande företag inom underhåll och byggnation av el- och energianläggningar. Vi utför även drift och underhåll av kraftanläggningar för el- och värmeproduktion, genomför underhållsarbete åt industrikunder och erbjuder tjänster inom belysning, energieffektivisering och mätning. Våra drygt 1 600 medarbetare finns på ett 90-tal orter i Sverige. Bland våra kunder finns nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. Läs mer på www.vattenfallservices.se

Följ oss gärna!

Linkedin – Vattenfall Services Nordic AB

Instagram – vattenfallservices

Last updated: 2017-05-09 15:45