Projektledare - Vattenfall Vattenkraft

Location
Luleå, Umeå
Application Deadline
2018-03-06
Ref.-Nr.
GY-00171
Contract Type
Permanent

Vattenfall Vattenkraft rekryterar en projektledare till vår nordiska investeringsverksamhet.

Du som projektledare kommer att tillhöra avdelning Projekt Kraftstation som idag består av 15 medarbetare. Vi finns i Porjus, Luleå, Umeå, Sundsvall och Skellefteå. Denna tjänst är placerad i första hand Luleå, alternativt Umeå.


Din roll som projektledare
Du kommer att driva ett antal förnyelseprojekt vid kraftstationer som Vattenfall Vattenkraft ansvarar för. Du leder projekt från utredningsfas fram till leverans av färdigbyggd anläggning som överlämnas till drift och förvaltning.
 
Arbetet som projektledare innebär ett stort ansvar; det handlar att leda och styra en projektorganisation mot uppsatta projektmål. Tidsplanering, ekonomisk uppföljning, upphandling, analys av risker, miljöfrågor liksom teknisk utformning ingår i arbetsuppgifterna.
 
Du kommer få jobba med många andra under projektens gång, t.ex. Vattenfall Vattenkrafts teknikspecialister, andra projektledare, anläggningsingenjörer, inköpare, controllers och driftpersonal. Dina externa kontakter är bland annat myndigheter, kommuner och sakägare samt leverantörer av tjänster, material och entreprenader.
 
Resor i tjänsten är vanligt förekommande, du reser framförallt till de aktuella vattenkraftanläggningarna och till avdelningens gemensamma möten.
 
Som projektledare har du följande kvalifikationer
Utbildningsmässigt krävs en eftergymnasial utbildning inom maskin-, el-, eller elektroteknik, alternativt arbetslivserfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdiga. Vi ser gärna att du har utbildning för projektstyrning, upphandling, förhandlingsteknik och entreprenadjuridik. Du bör även ha erfarenhet från arbete i större och mer komplexa projekt inom t ex industri-, infrastruktur- eller energiområdet.
 
Förnyelseprojekt inom vår verksamhet innebär att genomföra och leverera stora och tekniskt komplexa projekt, samtidigt som produktionen ska fungera. Du bör vara erfaren och trygg i din projektledarroll med ett etablerat nätverk. Du är tydlig och bra på att kommunicera, och du är modig, beslutsmässig och kan engagera och entusiasmera en ofta geografiskt spridd projektgrupp.

Du kan tala och skriva flytande engelska och svenska, samt har B-körkort då tjänsteresorna oftast förutsätter bilkörning.

Frågor
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef, Maria Furmark tfn 070-320 64 72 eller till rekryterare Ulrica Larsson 072-451 08 02.
 
Fackliga representanter
Carl Johansson Unionen, Anneli Jönsson Ledarna, Magnus Nilsson Akademikerna och Mats Wennberg SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
 
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.
 
Vi ser fram emot din ansökan bestående av CV och personligt brev, senast den 6 mars 2018!
 
Vattenfall Vattenkraft AB äger och driver drygt 100 vattenkraftverk i Sverige och Finland. Vår svenska vattenkraft producerar ca 33 TWh varje år vilket motsvarar nära 25 % av Sveriges elproduktion. Fram till 2023 kommer vi att investera cirka 13 miljarder kronor för att effektivisera våra kraftverk och förstärka våra dammar. Idag är vi ca 530 medarbetare i Sverige. Huvudkontoret ligger i Luleå. Våra utmaningar möter vi genom att låta våra kärnvärden säkerhet, prestation, samarbete och lärande lägga grunden för vår verksamhet.

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll och säkerhetsintervju i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.

Last updated: 2018-02-11 21:45