Vattenfall Heat söker en utvecklande Verksamhetssamordnare för leverans-, lager- och kvalitetsuppföljning

Location
Flexible, Uppsala
Application Deadline
2018-11-19
Ref.-Nr.
TS-00182
Contract Type
Permanent

Vattenfalls affärsenhet Heat Sweden producerar, distribuerar och säljer värme, ånga, kyla och el. Verksamheten säljer också avfallsförbränningstjänster. Inom den operativa enheten Generation återfinns avdelningen Fuel Sourcing, som har till uppgift att anskaffa bränsle samt att optimera bränslemix och restprodukt¬avsättning för Vattenfall Värme i Sverige. Uppdraget ska genomföras på ett resursmässigt hållbart sätt och i enlighet med såväl externt som internt regelverk. Uppdraget innehåller det affärsmässiga och strategiska ansvaret för bränsle- och restproduktaffärer samt tillhandahållandet av avfallsförbränningstjänster. Inom Fuel Sourcing finns också en avdelning som fokuserar på logistik och kemiverksamhet.
 
I praktiken innebär detta bland annat att ge våra produktionsanläggningar de bästa förutsättningarna genom att upprätthålla goda affärskontakter, upphandlingar och avtalshantering för el, fasta och flytande biobränslen, torv, avfallsklassade bränslen, olja och kol, avfallsförbränningstjänster men även kringliggande verksamhet såsom valutahantering, Hamnar och Lager samt transporter.
Nu söker vi en utvecklande Verksamhetssamordnare med placering i första hand i Uppsala och i andra hand på någon av våra övriga verksamhetsorter
 
I din roll som Verksamhetssamordnare ingår bland annat följande:
  • Vara ”spindeln i nätet” och utföra den övergripande uppföljningen för våra leveranser-, lager och kvalitet.
  • Hålla teamet uppdaterat vad gäller omgivningskrav och regelverk som verksamheten omfattas av.
  • Bidra till införandet av nya arbetsprocesser som förbättrar och förenklar avdelningens arbete.
  • Delaktighet i framtagandet av ”klassningsverktyg” för avfallsbränslen.
  • Aktivt verka för att synergier mellan Sourcing, logistik och kemidelarna utvecklas positivt.
  • Att arbeta med ekonomisk bränsleuppföljning, initialt för anläggningen i Uppsala.
  • Fungera som teamets huvudperson i frågor som rör CSR och hållbarhet i delar som rör bränsleförsörjning.
  • I förekommande fall utgöra eller bistå som beställarombud vid upphandlingar av andra tjänster som kan bedömas ligga inom avdelningens ansvarsområde.
 
Som Verksamhetssamordnare för behöver du följande kvalifikationer
Vi söker dig som är miljö- och kostnadsmedveten och som ser ett värde i ordning och reda men utgår från ett långsiktigt affärsmässigt perspektiv. Du har en analytisk förmåga och förstår att tolka och realisera lagar och regler som gäller för ditt ansvars¬område. Som person är du serviceinriktad och har stor social kompetens där interaktion och samarbete med andra är viktigt för slutresultatet. Du får också saker att hända.
 
Vi tror att du har utbildning inom eller erfarenhet av energibranschen, transportlogistik, miljövetenskap och/eller administration. Kunskap om Lagen om offentlig upphandling ses som meriterande.
 
Datorvana och arbete med ”Office-paketet”, framförallt Excel, är ett krav.
 
För rätt sökande finns goda möjligheter att utveckla ansvarsområdet med ytterligare uppgifter.
 
Du uppfattas som social och stödjer Vattenfalls principer om att agera Aktivt, Öppet, Positivt och att Säkerheten alltid kommer i första hand. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Körkort för personbil behöver du och resor förekommer i tjänsten.
 
Frågor 
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Thomas Jonsson, 070-333 00 24. För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Johan Macdonald, 073-085 27 63.
 
Fackliga representanter är Kalle Almqvist, Akademikerna, Kjell Karlsson, Ledarna, Christian Magnusson, SEKO och Patrik Nenzén, Unionen. Du når dem alla via Vattenfalls växel, 08 739 50 00. 
 
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
 
Vår organisation
Vattenfalls affärsenhet Heat Sweden producerar, distribuerar och säljer värme, ånga, kyla och el. Våra kunder är företag, kommuner, landsting, privata fastighetsägare villakunder och bostads-rättsföreningar. Huvudprodukten är fjärrvärme, som är en enkel, säker, bekväm och tillförlitlig form av uppvärmning. Bränslet består i huvudsak av olika former av biomassa, avfall och torv som ger låga miljöpåverkande utsläpp. Vi är idag omkring 370 medarbetare och omsätter 2,9 miljarder kronor. Vattenfall Värme Nordens största anläggning finns i Uppsala och organisationen är uppdelad i tre avdelningar; drift, underhåll och bränsle.
Verksamheten i Uppsala är miljöcertifierad enligt EMAS och ISO samt certifierad gentemot arbetsmiljölagstiftningen och värmeverket genererar värme, ånga, kyla och el. Vi genererar cirka 1,7 TWh värme och 200 GWh el.

Last updated: 2018-11-05 15:45