Vattenrättsansvarig - Vattenfall Vattenkraft

Location
Trollhättan
Application Deadline
2018-03-28
Ref.-Nr.
GY-00183
Contract Type
Permanent

Vattenfall Vattenkraft AB äger och driver drygt 90 vattenkraftverk i Sverige och Finland. Vår svenska vattenkraft producerar ca 33 TWh varje år vilket motsvarar nära 20-25 % av Sveriges elproduktion. Fram till 2023 kommer vi att investera cirka 12 miljarder kronor för att effektivisera våra kraftverk och förstärka våra dammar. Idag är vi ca 530 medarbetare i Sverige och vårt huvudkontor  ligger i Luleå. Våra utmaningar möter vi genom att låta våra principer Aktiva, Öppna, Positiva samt Arbetsmiljö och Säkerhet lägga grunden för vår verksamhet.

Avdelning Miljö ingår i enheten Projekt och teknik som bl.a. har ansvaret för förnyelse- och dammsäkerhetsprojekt inom Vattenfall Vattenkrafts stor- och småskaliga vattenkraftpark. Avdelningen Miljö har huvudansvaret för att driva tillstånds- och miljöfrågor, arbeta med underhållsskyldigheter och skadereglering inom dämningsområdena samt förvalta våra fastigheter.

Verksamheten står inför flera stora utmaningar dels på grund av anläggningsinvesteringar om ca 1,5 miljarder/år under de närmaste sju- åtta åren och dels på grund av dammsäkerhets- och miljöåtgärder som en konsekvens av klimatförändringar och EUs ramdirektiv för vatten. Avdelningen består av specialister inom vatten-, miljö- och fastighetsrätt och vi finns på sex orter från Jokkmokk till Göteborg.

För kommande utmaningar söker vi nu dig som vill vara en del i verksamhetens utveckling i rollen som Vattenrättsansvarig med placering i Trollhättan. Göteborg som placeringsort kan övervägas.

Din roll som Vattenrättsansvarig
Du kommer att arbeta med förvaltning av fastigheter, tillstånds- och miljöfrågor och tillsyn för tillstånd för vattenkrafts- och dammanläggningar i Göta älv samt fastigheter inom småskalig kraft, i sydvästra Sverige.

I de här uppgifterna ingår:

- tillståndsfrågor vid förnyelser av kraftverk och dammar
- förvaltning och tillsyn av givna tillstånd enligt vattendomar
- myndighetskontakter och dialoger med olika intressenter
- miljöfrågor kopplade till egenkontroll enligt miljöbalken
- handläggning av plan-, bygglovs- och bygdemedelsärenden
- markfrågor kopplade till tillståndsprocesser enligt miljöbalken
- avtalsfrågor, överlåtelser, nyttjanderätter, skadereglering/ersättningsfrågor

Dina kvalifikationer
Du är civilingenjör inom samhällsbyggnad (t.ex. lantmäteri, väg- och vatten, samhällsbyggare) med ett stort intresse för fastighets- och miljörättsliga frågor. Du har idag flera års erfarenhet av arbete inom området, förslagsvis inom någon industriell eller konsultativ verksamhet. Det är en förutsättning att du har erfarenhet av miljö- och tillståndsfrågor enligt miljöbalken.

Vi söker dig som tycker om att arbeta självgående, strategiskt och målinriktat. Du uttrycker dig tydligt i tal och skrift och du har förmågan att skapa förtroende och hållbara samarbeten. Du är en van datoranvändare, GIS-kompetens är en fördel. Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift samt B-körkort. Du måste räkna med en hel del resor i arbetet.

Information om ansökan och kontaktpersoner
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev senast den  28 mars 2018. Innan anställning genomförs kontroller i form av drogtest och registerkontroll.

För information om tjänsten och hur vi arbetar är du välkommen att kontakta rekryterande chef Richard Holmgren, tfn 070-597 71 75. Om du har frågor kring rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Ulrica Larsson 072-451 08 02.
 
Fackliga representanter är Carl Johansson Unionen, Anneli Jönsson Ledarna, Magnus Nilsson Akademikerna och Anders Karlström SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Vi ser fram emot din ansökan!

Läs mer om Vattenfall som arbetsgivare http://corporate.vattenfall.se/jobba-hos-oss/vattenfall-som-arbetsgivare/ 

 
och våra kraftverk http://kraftverk.vattenfall.se/
 

Last updated: 2018-03-01 09:45